Бернско пастирско
куче

Други

Рома и Рокси са цветното допълнение към нашата глутница.

 

Roma

Roxy